•   På nätet sedan 2008
  •   Endast Originaldelar
  •   Snabb leverans (1-3 dagar)
  •   Telefonsupport
0
Handla som /

Ventilationsfilter & Reservdelar

VENTILATIONSFILTER

Under dessa sidor hittar du ventilationsfilter och reservdelar till ditt ventilationsaggregat.
Klicka på någon av aggregattillverkarnas loggor för att komma vidare eller använd menyn.
 

RESERVDELAR

Alla produkter på dessa sidor är från respektive aggregat tillverkare så du kan vara säker på att få rätt reservdel som har samma specifikationer och mått som sitter i ditt aggregat idag.

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID BYTE AV VENTILATIONSFILTER

När man införskaffar sig nya filter för sitt ventilationsaggregat är det viktigt att de nya ventilationsfiltren har likadana egenskaper som de filter som aggregatets luftmängder en gång ställdes in efter.

Det är väldigt svårt att se på ett ventilationsfilter om det har rätt tryckfall, även om dimensioner och filterklassen stämmer så kan felaktiga filter ge problem med luftflöden från aggregatet.

Tryckfall i ventilationsfilter

När aggregatet injusterades så ställdes tryckbalansen i bostaden in så man har rätt mängd tilluft och frånluft.

Om man ändrar tryckfallet i filtret så kan ändringarna ge ett högre undertryck eller övertryck i bostaden.

Om tilluftsfiltret har ett högre tryckfall så riskerar man att få reducerat tilluftsflöde, som kan resultera i för stort undertryck i bostaden. Undertryck betyder att man har ett högre frånluftsflöde än tilluftflöde. Med ett för stort undertryck så kan man få in ofiltrerad läckageluft via huskonstruktionen och en försämrad värmeåtervinning i ventilationsaggregatet.

Om man får ett övertryck i bostaden, Mer tilluftsflöde än frånluftsflöde så kan det pressa in fukt från rumsluften in i huskonstruktionen med fuktskador som följd.  Av ett bestående övertryck kan följderna bli att konstruktionerna möglar och skadas.

HUR SÄKERSTÄLLER MAN SIG ATT FÅ RÄTT FILTER TILL SITT VENTILATIONSAGGREGAT

Det enklaste är att använda sig av fabrikantens så kallade originalfilter, då är man säker på att man får ett ventilationsfilter med rätt mått, filterklass och tryckfall och har en lång livslängd.

Vill man byta till en annan fabrikant av ventilationsfilter så är det väldigt viktigt att man ser över aggregatets luftmängder av till- och frånluft så man ställer in aggregatet efter dom filtren.

HUR OFTA SKA MAN BYTA VENTILATIONSFILTER I SITT AGGREGAT

Alla hus har olika förutsättningar men man bör byta filter 1-2 gånger per år.  En rekommendation är att filtren ska bytas på våren och hösten, dock minst en gång om året.

Om man har allergier inom familjen kan det vara bra att byta filter ännu oftare beroende på omgivningen där man bor. 

Många nyare ventilationsaggregat har en servicelampa eller serviceindikator som meddelar när man ska byta filter.

STÅR I GARANTIVILLKOR ATT MAN SKALL ANVÄNDA ORIGINALFILTER

Då många av de fel och problem som uppkommer i ventilationsaggregatet beror på av att man inte använder sig av filter som uppfyller kraven med rätt tryckfall, och det i många fall ger sämre filtrering vilket resulterar i att aggregatet inte uppfyller sin funktion med att ventilera bostaden med så hög värmeåtervinning som möjligt,

Så har aggregattillverkarna valt att ha det som krav för att garantin skall gälla. 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen