•   På nätet sedan 2008
 •   Endast Originaldelar
 •   Snabb leverans (1-3 dagar)
 •   Telefonsupport
0
Handla som /

Allmäna köp- och leveransvillkor

Allmänt

Uppdaterad: 2021-05-08


Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.flaktbutiken.se (”Webbplatsen”) över telefon eller mail. Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Energi & Fastighetsteknik AB, org. nr. 556493-3785 (hädanefter ”Fläktbutiken” eller ”vi”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Beställda produkter förblir Fläkbutikens egendom till dess de till fullo är betalda.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning. 

Fläktbutiken kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.Avtal och beställning

Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. 

Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mailladress du angivit.
Var därför noga med att ange rätt mailadress. 

Denna orderbekräftelse fungerar sedan som ett kvitto på ditt köp. Vi rekommenderar därför att du sparar denna handling. Där kan du även hitta Fläktbutiken´s kontaktinformation vid eventuella frågor.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket. Fläktbutiken har rätt att i enskilda fall neka beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

 Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de sparas finns i vår integritetspolicy. Du godkänner även den genom att godkänna detta avtal.

Utöver Villkoren godkänner du även att du tagit del av informationen och samtycker till användningen av cookies enligt vår cookies information

 Produktinformation

Fläktbutiken reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Fläktbutiken har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. Observera att Fläktbutiken aldrig restnoterar produkter som är tillfälligt slut. Produkter som är tillfälligt slut måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Fläktbutiken.

 Priser

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Fläkbutikens priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Du kan emellertid välja att få priserna specificerade exklusive moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Totalpris för beställningen visas alltid innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

Fläktbutiken reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Fläktbutiken är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs.

 Kampanjer och erbjudanden

Fläktbutiken kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Fläktbutiken förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

 Betalsätt

I kassan kan du välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning. Mer information om våra betalsätt finns på Webbplatsen och du kan även läsa mer om dom här: https://flaktbutiken.se/info/betalning/

Alla våra betalsätt på Fläktbutiken erbjuder vi i samarbete med Svea Ekonomi AB. Våra fakturor skickas ut via mail i samband med att ordern skickas från oss. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag.

Samtliga betalsätt förutom "Delbetala" är avgiftsfria. Betalning efter förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.
Läs mer här: Fullständiga villkor om Svea Checkout och deras betalsätt

Du kan läsa mer om Svea Ekonomi på deras hemsida här

Behöver du komma i kontakt med Svea Ekonomi så når du dom direkt på 08 - 51 49 31 13 eller maila dom på swp@svea.com


Kvitto på mailen

När du handlar hos oss får du efter ditt köp en orderbekräftelse direkt till din mail. Denna orderbekräftelse fungerar även som kvitto för alla typer av garanti eller reklamationsärenden, samt som underlag till din bokföring om du är företagare. 

 Leverans- och fraktsätt

Fläktbutiken levererar endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår.

Mer information om våra fraktsätt finns på Webbplatsen och du kan även läsa mer om dom här: https://flaktbutiken.se/info/frakt-leverans/

Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.
 

Leveranstid

Beräknad leveranstid visas på produktsidan.
Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar. Det avser tiden från det att vi har mottagit din beställning och att den skickas från vårt lager. Det tillkommer sedan tiden för fraktbolaget att köra ut varorna.
Vid eventuella förseningar som t.ex lagersaldo fel och liknande informerar vi i möjligaste mån om anledningen till förseningen och ny beräknad leveranstid, som privatperson har du vid betydande förseningar rätt att häva köpet utan kostnad.

Reservation
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av enstaka lagerförda produkter respektive uppkommen Force Majeure.
Reservation på ditt kreditkort eller draget belopp (direktbanksbetalning) återbetalas då inom 1-3 arbetsadagar (Observera att vissa banker kan ha längre handläggningstider.)


Outlöst leverans

Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Fläktbutiken eller av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot.

För alla paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot förbehåller sig Fläktbutiken rätten att att ta ut en avgift på 300 kronor. Avgiften avser våra uppkomna kostnader för returfrakt, hantering och administration.

 Transportskador

Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Som kund måste du därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin enligt frakthandlingen, att godset är komplett och att alla delar är oskadade. Om godset är uppenbart skadat ska du helst inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla till postombudet eller transportören att godset är skadat.

Om du efter att ha tagit emot och packat upp godset upptäcker att någon vara är felaktig, saknas eller är skadad ska du inom 3 dagar efter mottagande av leveransen anmäla detta till Fläktbutiken.se. Det ligger på ditt ansvar att inom tidsfristen öppna och kontrollera försändelsen för att kontrollera att det inte finns några skador eller andra brister.

För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.


Synlig skada vid utlämningsställe

Upptäcks skada på gods vid utlämningen måste du reklamera till utlämnande postombudet genom att på kvittensdelen ange skadans omfattning. Detta ska bestyrkas av postombudets personal.


Synlig skada vid leverans av utkört paket

Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen.

Efter du anmält skada hos ombudet/chauffören måste sedan anmäla skadan hos fraktbolagets webbplats.

DHL: skadeanmälningsformulär

Schenker: skadeanmälningsformulär

Kontakta sedan våran Kundservice så tar vi över ärendet.
 

Dold skada

Kontakta vår Kundservice för hjälp

 Ångerrätt konsument - enligt distansavtalslagen

Enligt lagen distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som kund en ångerrätt på 14 dagar att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Fläktbutiken om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se här. 

Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Fläktbutiken rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till Fläktutiken inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Fläktbutiken om att du ångrar dig.

Produkten ska skickas till Energi & Fastighetsteknik AB, Spikgatan 5, 753 23 Uppsala. När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adressen och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Fläktbutiken rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Ett fåtal produkter på denna webbplatsen kan säljas utan ångerrätt. I samband med beställning av en sådan vara får du tydlig information om vad som gäller avseende ångerrätt i produktbeskrivningen. Om en produkt har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utnyttja ångerrätten. Varor som är förseglade är t.ex kretskort och andra typer av känsliga elektronikprodukter. Det står i produktbeskrivningen på produkten om artikeln är förseglad. 


Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 • Varor med bruten försegling t.ex el-komponenter så som kretskort och andra känsliga elprodukter med förseglat emballage.
   
 • Varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller tillverkas på beställning som t.ex spiskåpor
  som levereras direkt från fabrikanten.
   
 • Varor som varit provmonterade eller använda.

 • Varor som är defekta eller felaktiga då detta istället är en reklamation.

 • Ej uthämtade paket - Paket hos ombud måste hämtas ut fysiskt för att ångerrätten skall gälla.

 • Avtal utanför affärslokaler om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr.


Återbetalning

Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss återbetalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 14 dagar efter vi har mottagit varan hos oss.

Observera dock att fraktavgiften för vår leverans till dig inte återbetalas
 ifall du ångrar hela eller delar av din order. 
Fläktbutiken har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på produkten från återbetalningsbeloppet på varan enligt Villkor.

Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde vid ditt köp av produkten, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Läs mer om hur återbetalning sker under våra olika betalningssätt här: flaktbutiken.se/info/betalning/


Så här gör du en retur

Mejla oss på kundtjanst@flaktbutiken.se eller ring 018 - 12 70 30 och meddela oss att du vill göra retur. 

Du kan även använda denna Ångerblankett från Konsumentverket

Fläktbutiken.se skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka.

Märk på paketet "RETUR + ditt ordernummer" och skicka sedan returen till oss till vår returadress.

Returadress:
Energi & Fastighetsteknik AB
Spikgatan 5
753 23 UPPSALA

OBS!
 Du kan även lämna tillbaka produkten i våran butik på Spikgatan 5, Uppsala

Du kan läsa mer om ångerrätt här:  Konsumentverket om ångerrätt

Tänk på: 
Som kund betalar du själv returfrakt och ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. 

Varan ska vara komplett tillbaka till oss vilket innebär att tillbehör, bruksanvisning, produktförpackning, inneremballage mm skall inkluderas i returen.

Förpacka returen väl. Du som kund ansvarar för att returen kommer fram hel och står därmed för risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss. Använd ytteremballaget du fick varan i. Vi ersätter inte produkter som fraktskadats på grund av dålig emballering under transporten till oss. Ta gärna en bild på paketet hos din fraktspeditör innan du lämnar ifrån dig ditt paket

Produkten ska skickas eller lämnas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätten inkommit till Fläktbutiken.se

Vi har ej möjlighet att lösa ut paket mot postförskott eller hämta ut paketet på utlämningsställe eller terminal. Tänk på att returnera försändelsen spårningsbart och som företagspaket eller ett likvärdigt fraktsätt som gör att paketet kommer till vår till vår returadress. Spara alltid ditt inlämningskvitto vid retur via ombud.

Om du har har valt att handla mot faktura ber vi dig som kund att betala denna och invänta er återbetalning. Alternativet är att kontakta Svea Ekonomi på telefonnummer 08 - 514 931 13 och be dem att förlänga förfallodatum på er faktura. Det är du som kund som ansvarar för att förfallodatum inte går ut på fakturan. 
 


 

Ångerrätt företag

För näringsidkare som handlar hos Fläktbutiken.se så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 20% av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

 Garanti och reklamationsrätt

Konsument:

Fläktbutiken säljer alla produkter med 1 års produktgaranti samt 3 års reklamationsrätt (enligt Konsumentköplagen). Alla garantier gäller i Sverige. Förutom det erbjuder respektive tillverkare egna garantier som kan var längre än 1 år.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Produktgaranti på produkter som ska installeras av en behörig elektriker utgår om inte kvitto, fakturakopia för installationen inte kan visas upp vid anmodan. Produktgarantin gäller inte vid felaktig eller icke fackmannamässig installation av produkten. Garantin gäller inte heller produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga på det sätt som beskrivs i lag. Fläktbutiken.se ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga om felet funnits i varan redan när du tog emot den. Om det föreligger ett fel i beställd vara som du vill göra gällande ska du, så snart som möjligt efter att felet upptäckts, kontakta Fläktbutiken.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Oavsett när du reklamerar måste du emellertid kunna styrka att det faktiskt finns ett fel i beställd vara.

Vid fel på en vara kan du tillfälligt behöva bekosta returfrakten men vi ersätter dig för detta när vi har tagit emot och godkänt reklamationen. Vi kompenserar även dig för den reklamerade varan i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. I första hand har Fläktbutiken.se emellertid rätt att avhjälpa felet och i andra hand leverera en helt ny felfri vara. Om något av dessa alternativ inte är aktuella återbetalas beloppet. Fläktbutiken.se kan komma att neka reklamationer om det visar sig att varan inte är felaktig.

Läs gärna mer om dina rättigheter vid köp och reklamationer hos Hallå Konsument


Företag:

När du handlar som företagare, eller använder ett företagsnamn på kvittot, tillämpas Köplagen (1990:931). Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten omfattar endast tillverkningsfel. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att det är ett tillverkningsfel. Förutom det erbjuder vissa leveranörer egna garantivillkor för sina produkter som är köpa av näringsidkare.

Så reklamerar du en vara

Om något är felaktigt med din vara vid leverans, ber vi dig reklamera det hos oss så snart så möjligt.

En reklamation av varan kan du göra genom att kontakta vår kundtjänst för att få en returfraktsedel från oss.
Telefon: 018 - 12 70 30 eller e-post: kundtjanst@flaktbutiken.se


Varan ska returneras tillsammans med fakturan eller följesedeln. Tänk på att du som kund, vid retur, ansvarar för att varan inte skadas i transporten tillbaka till oss. Om du har kvar det transportemballage som vi använde för att skicka ut artikeln är det bra att använda detta även för returen. Saknas detta bör du tänka på att artikeln kan utsättas för stötar under transport så ett ytteremballage med stötdämpande material mellan detta och artikelns förpackning är bra att använda. 

 Tillämplig lag och domstol

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information.

Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Fläktbutiken.se ARN:s rekommendationer.

En konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via ec.europa.eu/consumers/odr

Ändringar

Villkoren fastställdes av Energi & Fastighetsteknik AB den 2021-05-08

Bolagsinformation:


Org. nr: 556493-3785
Energi & Fastighetsteknik AB
Spikgatan 5
753 23 UPPSALA

Villkoren uppdateras kontinuerligt av Fläktbutiken.se. Vi ber dig därför att se över Villkoren varje gång du gör en beställning på Webbplatsen.

Kontaktuppgifter:
kundtjanst@flaktbutiken.se
Telefon: 018 12 70 30

Produkten har blivit tillagd i varukorgen