•   På nätet sedan 2008
 •   Endast Originaldelar
 •   Snabb leverans (1-3 dagar)
 •   Telefonsupport
0
Handla som /

Garanti, ångerrätt och reklamation


Fullständig version av våra köpvillkor hittar du här:
 

9. Ångerrätt konsument - enligt distansavtalslagen

Vid beställning på telefon eller via internet har du som kund (konsument) rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen (2005:59). Ångerfristen börjar gälla från dagen du mottagit produkten. Produkten behöver returneras i oförändrat skick för att du ska få en fullständig kreditering eller återbetalning. Återbetalningen kommer ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrar köpet.

Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis om att du återsänt varan, beroende på vilket som sker först. Återbetalningen sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen, om vi inte kommer överens om något annat. Du som kund är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar varan i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion. Värdeminskning kan ske med upp till 100% av varans värde. Du som kund står för fraktkostnaden om du väljer att ångra ditt köp.
 

För mer information se www.konsumentverket.se.
 

9.1 Hur du ångrar ditt köp

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till vår kundtjänst via mejl eller brev om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se här 

(https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett)

Returnera sedan produkten till vår returadress senast inom 14 dagar, Returen ska skickas direkt till denna adress och inte via ombud/terminaler, returer skickade till ombud/terminal kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Tänk på! Du bekostar själv returfrakten när du returnerar ditt köp till oss.

Tips! Skicka även paketet spårningsbart (så du får ett bevis på att du skickat in returen) och som företagspaket eller ett likvärdigt fraktsätt. Spara alltid ditt inlämningskvitto vid retur via ombud.

Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid paketering av produkten. Ta gärna en bild på paketet innan du lämnar ifrån dig det till transportören.
 

Vill du inte använda ett eget fraktsätt så kan du beställa en returfraktsedel från oss här
 

Vår Returadress 

Energi & Fastighetsteknik AB
Spikgatan 5
753 23 Uppsala

OBS! Du kan även lämna tillbaka produkten i våran butik på Spikgatan 5, Uppsala
 

9.2 Undantag för vissa produkter

Vissa produkter är undantagna från ångerrätt se nedan för exempel. På webbplatsen står det under produktinformationen om produkten omfattas av detta undantag.

 • En specialtillverkad vara som har tillverkats utifrån din beskrivning:

  t.ex spiskåpa beställd efter dina anvisningar, kretskort eller andra reservdelar som man beställt efter vissa specifikation eller mjukvara. Måttbeställda ventilationsfilter etc

 • Varor som med bruten försegling inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl,

  t.ex ventilationsfilter med plomberad förpackning.
   

9.3 Värdeminskning och använda produkter

Om du som konsument utövar din ångerrätt inom 14 dagar har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag innan vi gör din återbetalning om du använder produkten mer än nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion. Avdragets storlek fastställs genom att vi jämför produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet. Värdeminskningen bedöms från fall till fall, värdeminskning kan ske med upp till 100% av varans värde. För att få full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi därför att du skickar tillbaka produkten i ursprungligt skick, i originalförpackning och med samtliga delar och tillbehör.
 

9.4 Återbetalning

När du har returnerat ditt köp kommer vi genom vår betaltjänstleverantör betaltjänstleverantör Svea Bank AB (Publ) att göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag som du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Observera dock att fraktavgiften för vår leverans till dig inte återbetalas ifall du ångrar delar av din order, Om du vid köpet valde ett dyrare leveransalternativ har du endast rätt att få tillbaka skillnaden mellan kostnaden för det dyrare och vårt standardleveransalternativ. Vi kommer inte heller att utföra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss. Spara alltid ditt inlämningskvitto vid retur via ombud.

Återbetalning minus eventuell värdeminskningsavdrag kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat. Om du har har valt att handla mot faktura ber vi dig som kund att betala denna och invänta er återbetalning. Alternativet är att kontakta Svea Bank AB på telefonnummer 08 - 514 931 13 och be dem att förlänga förfallodatum på er faktura. Det är du som kund som ansvarar för att förfallodatumet inte går ut på fakturan. 
 


 

10. Ångerrätt företag

För näringsidkare eller andra juridisk personer (ej privatperson) som handlar hos Fläktbutiken.se så tillämpas köplagen. (1990:931) Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 20% av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

 


 

11. Garanti

Genom våra tillverkare lämnas garanti på vissa av våra produkter. Vi lämnar i vissa fall också garanti på begagnade produkter. Fläktbutiken ansvarar för att hjälpa kund i samband med ett garantianspråk förutsatt att produkten är inhandlad hos oss. Information om vilka produkter som omfattas av garantin framgår på Webbplatsen samt av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.

Garantitider och villkor går att läsa på enskild tillverkares hemsida, notera att villkor kan skilja mellan privatperson och företag.

I första hand kommer produkten repareras, men även utbyte kan ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.

Fel som beror på följande orsaker omfattas vanligtvis inte av tillverkarens garanti:

 • En olyckshändelse efter det att du har fått produkt
 • Vanvård
 • Onormal användning
 • Att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar
 • Det som anses vara förslitningsdelar t.ex. förbrukningsartiklar såsom filter, drivrem etc. innefattas inte av garanti

Om en skada uppstår, kontakta oss via kundtjänst så hjälper vi er med att skapa upp ett serviceärende. Uppge ditt ordernummer och en bild på serienumret (om det finns på produkten) samt en felbeskrivning för snabbare hantering.

 


 

12. Reklamation

Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. I Sverige har du som konsument tre års reklamationsrätt och du som handlar i egenskap av företag har två års reklamationsrätt enligt köplagen. Om du vill reklamera en produkt ska du kontakta oss inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Vad som anses vara inom skälig tid bedöms från fall till fall och avgörs med hänsyn till varans beskaffenhet men reklamation som görs inom två (2) månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid.

Du kan göra din reklamation genom att kontakta vår kundservice via mejl kundtjanst@flaktbutiken.se eller på telefon 018 - 12 70 30. Vi kommer då att hjälpa dig vidare med din reklamation. 

När den reklamerade produkten har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att avhjälpa felet och ersätta dig enligt gällande lag. Vi har dock rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt vad som gäller enligt lag. Om reklamationen inte är giltig har vi rätt att ta ut en administrativ avgift från 795 kronor, vilket motsvarar våra kostnader för undersökning av produkten och fraktkostnader. För att undvika en sådan kostnad rekommenderar vi att du kontaktar vår kundservice och beskriver felet innan du returnerar produkten till oss.


För mer information se www.konsumentverket.se.
 

Vår returadress för en reklamationer

Energi & Fastighetsteknik AB
Spikgatan 5
753 23 Uppsala

OBS! Du kan även lämna tillbaka produkten i våran butik på Spikgatan 5, Uppsala

Om vi önskar få in reklamationen (produkten) till oss så rekommenderar vi att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid paketering av produkten. Ta gärna en bild på paketet innan du lämnar ifrån dig det till transportören.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen